Våtmarker över hela Sverige

Från Kristianstad i söder till Piteå i norr finns nu närmare 300 nya eller restaurerade våtmarker. Den sammanlagda arealen är drygt 3500 hektar. Några av dessa finns redovisade via länkarna till höger eller genom att klicka på pilarna i kartan.

De aktuella våtmarkerna har valts ut av Våtmarksfondens Forskningsråd och de skall förutom sitt stora värde för främst våtmarksfåglar också utgöra viktiga framtida forskningsobjekt. De flesta av våtmarkerna går enkelt att nå med bil och de har alla en eller flera bra utsiktspunkter, ofta fågeltorn varifrån stora delar av våtmarkerna effektivt kan spanas av med kikare.