Rådgivning

Ett viktigt verktyg för att stödje våtmarksprojekt är genom rådgivning. Enklare rådgivning ges direkt av generalsekreteraren, gärna genom hänvisning till skriften "Från idé till färdig våtmark". Vidare rådgivning kan också ges av medlemmarna i fondens Expertråd eller av utomstående experter som fonden hänvisar till. Första rådgivningen är normalt kostnadsfri men för mera omfattande rådgivning kan fonden ta ut en viss ersättning efter överenskommelse. Rådgivning sker företrädesvis i samband med besök på platsen där våtmarksporjektet är tänkt att genomföras.