Våtmarkskonferenser

Våtmarksfonden organiserar vartannat år en stor våtmarkskonferens som vänder sig till alla som har intresse för våtmarker och de ekosystemtjänster dessa ger. Konferenserna hålls på olika håll i landet och har olika teman. Bland deltagarna märks, förutom intresserade privatpersoner, anställda hos kommuner, länsstyrelser, statliga verk och företag. Även ideella organisationer, konsulter och forskare ser Våtmarkskonferensen som en viktig plats för att utbyta kunskaper, erfarenheter och idéer. Håll utskick efter information om 2019 års konferense. Välkommen!