Våtmarksfonden

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond ("Våtmarksfonden") bildades 1995 genom ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Sveriges Ornitologiska Förening. Stödjande partners är Lantbrukarnas Riksförbund och Världsnaturfonden. Våtmarksfondens leds av en styrelse med stöd av ett expertråd. Våtmarksfondens mål är att stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker med särskild värde för fågellivet.

Våtmarksfonden stadgar