Våtmarksfondens partners

Våtmarksfondens partners är:

 

jagare


Jägareförbundet
Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Jägareförbundet och i samarbete med Sveriges främsta naturvårdsorganisationer. Effekten av denna samlade erfarenhet och kunskap har blivit stor i fondens arbete. Jägarnas och markägares intresse att nyskapa och restaurera våtmarker ökar stadigt och resultatet har blivit att tusentals nya projekt kommer att genomföras.

 

SOF Genom samarbetet i Våtmarksfonden får Sveriges Ornitologiska Förening möjlighet att ställa sina kunskaper till förfogande i arbetet med att bevara, restaurera, nyskapa och vårda våtmarker. Information och kunskap når ut på ett effektivare sätt, främst till jägare och markägare. Formerna för jakt i våtmarkerna kan påverkas genom samarbetet så att effekten av den och störningar blir så liten som möjligt. Målet är också att utöka fågelskyddsarbetet i Europa men även internationellt.

 

lrf

LRF För markägarna är våtmarkerna viktiga som en del av lanskapet, som näringsfällor och för den biologiska mångfalden. För Fonden är markägarnas medverkan i att återskapa våtmarker avgörande.

 

 

 

wwf 

WWF Världsnaturfonden är inte en formell partner men stödjer Våtmarksfonden på en rad olika sätt.