Sponsorer

Följande företag stöder Våtmarksfonden på olika sätt. Varje enskilt företag har en klar miljöpolicy som styr mot egna högt ställda miljömål vilka i sin tur är i linje med Våtmarksfondens mål.

skogssallskapet     elmia                ragnsells   

Du eller din organisation kan också sponsra Våtmarksfonden genom att köpa litografier. Litografierna har skänkts till Våtmarksfonden av kända konstnärer. Dessa är eller var alla skickliga ornitologer med stort engagemang för bevarandet av fåglarnas olika miljöer, inte minst våtmarker. Du beställer litografierna genom att mejla till info@vatmarksfonden.se

 

  gpetterssonartor      gbrusewitz      

     ”Bläsänder” av Gunnar Pettersson                 ”Årtor” av Gunnar Brusewitz    

lsand

”Stjärtänder” av Lennart Sand