Expertrådet

En viktig del av fondens arbete är att kunna göra kvalificerade bedömningar i våtmarksfrågor och kunna rekommendera åtgärder för våtmarkernas utformning, bevarande och vård. Våtmarksfonden har knutit till sig ett expertråd bestående av forskare och praktiker som har viktig kompetens och med stor praktisk kunskap. Expertrådets medlemmar deltar i utbildningar i att planera och genomföra våtmarksprojekt. Expertrådet har också utarbetat normerna för Våtmarksfondens stipendium.


VÅTMARKSFONDENS EXPERTRÅD

Carl von Essen - ordförande
e-post: callevonessen@gmail.com

Poul Erik Jensen - Viltförvaltning, våtmark
e-post: info@agrojakt.se

Niklas Liljebäck - Viltekologi och ornitologi
e-post: niklas.liljeback@jagareforbundet.se 

John Strand - Våtmarksekologi
e-post: john.strand@hs.halland.net

Johan Elmberg - Andfågelekologi
e-post: johan.elmberg@hkr.se

Linda Hassel - Länsstyrelsen i Jönköpings län
e-post: linda.hassel@lansstyrelsen.se