Expertrådet

En viktig del av fondens arbete är att kunna göra kvalificerade bedömningar i våtmarksfrågor och kunna rekommendera åtgärder för våtmarkernas bevarande och vård.
Våtmarksfonden har knutit ett expertråd till sig bestående av forskare och praktiker som har viktig kompetens och med stor praktisk kunskap.
Rådet har tagit fram en mall för värdering av våtmarkers kvalité, för att valet av våtmarker som skall återskapas eller restaureras blir så bra som möjligt.
Utbildning i att planera och genomföra våtmarksprojekt är en annan del av verksamheten.
Expertrådet har också utarbetat normerna för Våtmarksfondens stipendium.


VÅTMARKSFONDENS EXPERTRÅD

Carl von Essen - ordförande
e-post: callevonessen@gmail.com

Poul Erik Jensen - Viltförvaltning, våtmark
e-post: info@agrojakt.se

Niklas Liljebäck - Viltekologi och ornitologi
e-post: niklas.liljeback@jagareforbundet.se 

John Strand - Våtmarksekologi
e-post: john.strand@hs.halland.net

Johan Elmberg - Andfågelekologi
e-post: johan.elmberg@hkr.se

Linda Hassel - Länsstyrelsen i Jönköpings län,
e-post: linda.hassel@lansstyrelsen.se