Fondens ledning

 

 

 

Fondens verksamhet bedrivs i form av olika projekt beslutade av Fondens styrelse efter hörande av expertrådet. Generalsekreteraren genomför de av styrelsen fattade besluten. Administrativa resurser och lokaler hyrs av Svenska Jägareförbundet.

Hedersordföranden: Lars Hallgren, Lars Ingelmark 

 

SVENSK  VÅTMARKSFONDS  STYRELSE

Ordförande: Björn Sprängare

Sten Unnerstedt

Rolf Annerberg

Åke Pettersson

Carl Wachtmeister

Margareta Malmquist 

Erik Sellberg

Generalsekreterare: Hans von Essen