Våtmarker

Sedan Fonden bildades 1995 har Fonden medverkat till att 600 våtmarker på närmre 7000 hektar av hög kvalité skapats från Skåne till Norrbotten. De minsta har en areal på hektaret upp till det största på 250 hektar. Till forskning och stöd för restaurering och återskapande av våtmarker har Fonden sedan startåret lämnat bidrag på över en miljon kronor.