Vad gör Fonden?

Fondens verksamhet i sammanfattning:

Vi utbildar genom exkursioner, kurser, föredrag och seminarier

Vi förmedlar våtmarksentrepenad

Vi informerar på vår hemsida på Internet

Vi lämnar råd och anvisningar eller med hjälp av vårt nätverk

Vi stöder med bidrag till våtmarker av hög kvalité för fåglar

Vi stöder med bidrag till våtmarksprojekt

Vi samarbetar med svenska och internationella organisationer

Fonden får stöd av företag som Elmia AB, Ragn-Sells AB och Skogssällskapet.