Vad är Våtmarksfondens mål?

• Fondens huvudmål är att skapa förutsättningar för att bevara, återskapa, restaurera och vårda våtmarker för fåglar så att arealen våtmarker av hög kvalité stadigt ökar i vårt land. Stöd till forskning och utbildning är en viktig del i detta arbete.

• Ett annat mål är skapa goda ekonomiska resurser för framtida projekt genom att engagera företag vars anställda, kunder och ägare ser stödet till arbetet med att förbättra våtmarksmiljön för framtida generationer och som en viktig del av företagandet.