Vi som stödjer

Företag stöder Våtmarksfonden på olika sätt. Varje enskilt företag har en klar miljöpolicy som styr mot egna högt ställda miljömål vilka i sin tur är i linje med Våtmarksfondens mål.

holmen

ragnsells skogssallskapet

elmia

 

Litografier
Kända konstnärer har stött Fonden genom åren med sina litografier. Förutom sitt konstnärsskap var och är de alla skickliga ornitologer med stort engagemang för bevarandet av fåglarnas olika miljöer.

 

gpetterssonartor
”Bläsänder”
Gunnar Pettersson

gbrusewitz
”Årtor”
Gunnar Brusewitz

lsand
”Stjärtänder”
Lennart Sand

De finns att beställa genom att maila info@vatmarksfonden.se