Samarbetande organisationer

wwf

WWF
Världsnaturfondens mål med samarbetet är främst att höja kvalitén på och öka antalet våtmarker i Sverige. Ett annat mål i samarbetet är att öka markägares och jägares intresse för den biologiska mångfalden i våtmarkerna och att jakten bedrivs på ett hänsynsfullt sätt särskilt i de områden som fungerar som rastlokaler under fåglarnas flyttning.

jagare


Jägareförbundet
Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Jägareförbundet och i samarbete med Sveriges främsta naturvårdsorganisationer. Effekten av denna samlade erfarenhet och kunskap har blivit stor i fondens arbete. Jägarnas och markägares interesse att nyskapa och restaurera våtmarker ökar stadigt och resultatet har blivit att tusentals nya projekt kommer att genomföras.


SOF
Genom samarbetet i Våtmarksfonden får SOF möjlighet att ställa sina kunskaper till förfogande i arbetet med att bevara, restaurera, nyskapa och vårda våtmarker. Information och kunskap når ut på ett effektivare sätt, främst till jägare och markägare. Formerna för jakt i våtmarkerna kan påverkas genom samarbetet så att effekten av den och störningar blir så liten som möjligt. Målet är också att utöka fågelskyddsarbetet i Europa men även internationellt.

lrf


LRF
För markägarna är våtmarkerna viktiga som en del av lanskapet, som näringsfällor och den biologiska mångfalden. För Fonden är markägarnas medverkan i att återskapa våtmarker avgörande. Kompetensen som finns i LRF är också viktig för samarbetet mellan parterna i Fonden.