2015 års stipendiater är Per Hjärp och Torbjörn Åhman

Årets stipendiater - Per Hjärp och Torbjörn Åhman - som båda arbetar på Holmen Skog har varit med från första början då Holmen engagerade sig i fonden. De är båda utbildade av fonden i grundläggande våtmarkskunskap och har sedan byggt på sin kompetens både teoretiskt och med massor av erfarenheter i fält. Båda har en enastående förmåga att övertyga myndigheter och det egna företaget om våtmarkernas stora värde inte bara för fåglarna utan också för mångfald och rekreation. Det stora PR-värdet för företaget har också med framgång delgivits beslutande chefer och informationsavdelning.

Per Hjärp verkar i Iggesunds förvaltning som sträcker sig från Upplandskusten ända upp till fjällen i Härjedalen. Kronan i Pers insatser är Jönsbolsjön i Uppland som blivit en ornitologisk pärla inte långt från Uppsala.

Torbjörn Åhman verkar i den nordligaste förvaltningen från Örnsköldsvik-Umeå till väster om Lycksele-Norsjö. Här har Torbjörn sökt upp de flesta våtmarker värda att återskapa eller restaurera. Hans kunskap har smittat av sig till medarbetare och myndigheter och det 83 hektar stora Stavträsket nära Burträsk är en klassiker där det gamla slåtterträsket återskapats med hjälp av naturbruksgymnasiets elever i Burträsk.

Motivering

"För beslutsamt och engagerat arbete att återskapa värdefulla våtmarker för fåglar, miljö och rekreation samt att visa goda exempel till inspiration för omvärlden”.

 

Ett prestigefullt miljöpris

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Stipendiet – som delats ut sedan 2002 – är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker för den biologiska mångfalden i allmänhet och våtmarkernas fåglar i synnerhet. Stipendiet är på 25 000 kr.