2011 års våtmarksstipendiat är
Torsten Larsson

2011

Våtmarksfondens och Ragn-Sells våtmarksstipendium delades i år ut den 23 maj i Naturens Hus vid Bergianska trädgården i Stockholm.
Stipendiet överlämnades av Våtmarksfondens ordförande Lars Ingelmark och Ragn-Sells ordförande och koncernchef Erik Sellberg.

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till person eller organisation som ”utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité”.

Stipendiet som delats ut sedan 2002 har premierat de okända ”våtmarksarbetarna” som med stort engagemang återskapat mycket värdefulla våtmarker av högsta kvalité, främst för fåglar. Dessa ”arbetare” är lysande exempel på vad envist, effektivt arbete, hög biologisk, teknisk och ekonomisk kompetens kan åstadkomma för våra livsviktigaste tillgångar, våtmarkerna.

Torsten Larsson en värdig stipendiat
Torsten har varit ansvarig för de internationella kontakterna på Naturvårdsverket (SNV) vilket Sverige haft mycket glädje av när det gäller vårmarksbiotopernas bevarande. I organisationer som Wetlands International, Bird Life och Ramsar kommissionen har Torsten haft möjlighet att göra Sveriges röst hörd och ofta med gott resultat till gagn för våtmarkerna och dess fauna.
Han har också varit engagerad för SNV vid återskapandet av Hornborgarsjön, mest känd för sin trandans under vår och höst.
Torsten har också varit en respekterad ledamot av WWF´s naturvårdskommitté.
Den hotade fjällgåsen har också stått på hans meritlista för det aktiva arbete som SNV gjort för denna arts bevarande i Sverige.
Han är också en av de viktigaste personerna som medverkat till Angarnsjöns återskapande och restaureringar. Denna sjö är en av vårt lands förnämsta fågelsjöar belägen alldeles norr om Stockholm.
Torsten är känd för sin vilja att genomföra alla uppdrag med effektivitet och hög ambitionsnivå.