2009 års stipendiat är 
Glommersträsk bygderåd

2009Fram till år 1830 fanns två grunda sjöar i Glommersträsk, det Östra och Västra träsket. Dåtidens bönder var i behov av större slåtterarealer och var mästare på att dika ur träskmarker och blöta myrar. Bönderna i Glommersträsk gjorde rejäla dikningar vilket medförde att Västra träsket dikades ut helt och av det Östra träsket blev det bara kvar den lilla vattenspegel som finns än i dag.
Varje vår dämdes träsken upp och vid midsommartid släppte bönderna ut det vatten som dämts upp. Det snabbväxande gräset och starren skördades sedan i slutet av juli månad. Under 1950- talet slutade byborna med denna typ av slåtter, då de flesta jordbruken lades ner. Detta medförde att det Västra träsket snart växte igen med vide och björk.

I början av 1980- talet beslöt byborna, dåvarande Glommers Byamän, att försöka återskapa den vattenspegel som funnits en gång i tiden. Hösten 1987 påbörjades arbetet i det Västra träsket som hade en areal av 45 ha. Man röjde då bort allt ris och träd som vuxit upp samt uppförde en dämning vid utloppet i västra ändan av träsket. Allt arbete utfördes till stor del helt ideellt. Tack vare ett bidrag på 30 000 kr från Arvidsjaur Allmänningsförvaltning och försäljning av de trädelar som röjts bort, kunde hela projektet finansieras.

Efter några år visade det sig att dammkonstruktionen inte var så bra och vissa förstärkningar gjordes, men träsket saknade ett bra överströmningsskydd vilket medförde problem vid höga vattenflöden.

Glommersträsk byamän beslöt då att söka bidrag från Svensk Våtmarksfond till en ny dämning av annan konstruktion.

Sommaren år 2000 beviljades ett bidrag på 50 000 kronor av Våtmarksfonden och Lundgrens Entreprenad gjorde den nya dämningen under senhösten och vintern. Med stöd av Skogsvårdsstyrelsen och Sveaskog kunde senare ett handikappvänligt utkikstorn för fågelskådning byggas på den norra stranden av Västra träsket.