2006 års stipendiat är
Dick von Blixen Finecke

2006Dick von Blixen Finecke, Näsbyholm i Skåne är utsedd till 2006 års stipendiat.
Den 24 maj 2006 delades stipendiet ut av Stiftelsens ordförande Lars Ingelmark och Ragn-Sells styrelseordförande Erik Sellberg på Näsbyholm, 5 km sydväst om Skurup.
Motiveringen:
”För beslutsamhet och envist arbete att återskapa en värdefull våtmark för fåglar, kultur, skönhet och historia som givit människorna runt Näsbyholm stor tillfredsställelse och som blivit ett gott exempel för omvärlden”.
Den återskapade våtmarken:
På 1860-talet torrlades Näsbyholmssjön. Våtmarken, 45hektar, som är en del av den gamla sjön, ligger vid Näsbyholms huvudbyggnad. Som ett led i att återställa Skånska våtmarker har den återskapade våtmarken skapat stort intresse för bevarande av våtmarker. Från fågeltornet vid utloppet har man en god utsikt över hela våtmarken. Här finns information om restaureringen och de fågelarter som regelbundet häckar eller besöker våtmarken. I dag är sjön ett populärt mål för ornitologer och friluftsälskare. Här finns ett rikt fågelliv med bland annat ett flertal arter av rovfåglar, rastande änder, gäss och vadare. Storkar och skedänder tillhör rariteterna.
Erik Sellberg, styrelseordförande Ragn-Sells:
”Arbetet inom Ragn-Sells har genom åren alltid präglats av ett stort miljöansvar. Något som i sin tur föranlett oss att på olika sätt stödja de goda krafter i samhället som också verkar för en god miljö. En del i denna strävan är att dela ut våtmarksstipendiet.