2002 års stipendiat  är
Hemmingsmarks Byasamfällighet

Nils Granberg, projektledare, tar emot stipendiet av Ragn-Sells ordförande Erik Sellberg.Motivet: Valet av Hemmingsmark Samfällighetsförening som första stipendiat var: ”För beslutsamt och engagerat arbete att återskapa en värdefull våtmark för fåglar, kultur, skönhet och historia, som givit människorna i Hemmingsmark stor tillfredställelse och ett gott exempel till inspiration för omvärlden”.
Geografiskt läge: Hemmingsmark i BD-län. Närmaste stad är Piteå.
Typ av våtmark: Slåtterträsk.
Yta: 230 hektar.
Historia: Historien är klassisk för Norrland och började med en grund sjö någon gång på 1800 talet vars stränder befolkats långt tidigare av nybyggare med får, getter och kor. Strandängarnas starr och fräken skördades och betades och en växande kreatursstam krävde mer vinterfoder och bete. Mer mark fanns att vinna genom en sjösänkning. Våtmarken fungerade som ett sk. slåtterträsk från mitten av 1800-talet fram till 1930-talet. Slåtterträsk gav genom sin speciella skötsel en stor produktion av hö till markägarnas boskap och ett sjudande fågelliv med stor artrikedom.
Beskrivning: Under ledning av Nils Granberg har markägarna restaurerat den 230 hektar stora våtmarken. Man avverkade den igenväxande strandzoonen och en ny dämning med möjlighet att reglera vattennivån byggdes i utloppet. Helt plötsligt kom alla häckfåglar tillbaks, brushannarnas lek är åter på plats och man kan höra storspovarnas drillar på strandängarna. Dvärgmåsarna har etablerat sig och våren är full av häckande våtmarksfåglar och rastande gäss och svanar.