2012 års stipendiat är
Staffan Müller

2012Staffan Müller är en av Sveriges ledande när det gäller att restaurera och återskapa våtmarker. Som exempel kan nämnas Hornborgasjön, Tåkern, Brånsjön, Umedeltat och Husebymaden.
Staffan Müller får priset för sitt engagemang och sina stora insatser för våtmarker runt om i landet, där Limsjön i Leksand ligger honom varmt om hjärtat.

Staffan, som är naturvårdförvaltare på Leksands kommun, har återskapat den tidigare torrlagda och trädbevuxna Limsjön till ett vattenparadis för bland annat fåglar och fiskar. Från de fyra fågeltornen kan man under året observera ca 200 fågelarter, och under vattnet trivs bland annat gädda och abborre.
Stipendiet delas ut varje år och är på 25000 kronor. Det är instiftat av Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells.
Det delades ut av Våtmarksfondens ordförande Lars Ingelmark och Ragn-Sells ordförande och koncernchef Erik Sellberg vid Limsjön den 12 juni.