Inbjudan till kurs om restaurering av våtmarker

Våtmarksfonden genomför - i samarbete med Holmen Skog AB - en våtmarkskurs på Jägareförbundets kursgård Öster Malma, Nyköping, den 4-6 april 2016. Mera info om anmälan och program här.