Årets våtmarksstipendiater

Per Hjärp och Torbjörn Åhman, båda från Holmen Skog AB får dela på årets Våtmarksstipendium. Stipendiet delas ut på Jubileumskonferensen 19-20 maj. Läs mer i pressmeddelandet.