Sören Eriksson, årets våtmarksstipendiat!

Sören Eriksson vid Hushållningssällskapet i Uppsala har tilldelats våtmarksstipendiet 2017 för sitt mångåriga och förtjänsfulla arbete med våtmarker i hela Mälardalen. Läs mer här