Nytt projekt:Våtmarkerna utvärderas med hänsyn till fågellivet.

Med stöd från Stiftelsen Skogssällskapet drar Våtmarksfonden nu igång ett nytt treårigt projekt med titeln "Våtmarksprojekt och fågellivet - kunskapsöverföring samt utvärdering av måluppfyllelse." En kort information om projektet finns här