Våtmarksfonden begär ändring av stödregler för våtmarker

Det nya landsbygdsprogrammets regler för restaurering och anläggande av våtmarker innebär att sökanden inte kan få någon som helst ekonomisk kompensation för egna insatser inklusive löner till anställda i det egna (lantbruks-)företaget.

Detta är en klar försämring mot vad som gällde tidigare och drar samtidigt undan ett viktigt incitament för många markägarna att återskapa våtmarker.

Våtmarksfonden begär i en skrivelse här till landsbygdsministern en återgång till de regler som gällde för den tidigare programperioden. Pressmeddelande här.